Masa rotundă ”Mobilitatea academică – valorificarea oportunităților de realizare profesională”

La 12 noiembrie 2015 s-au desfășurat dezbateri în cadrul mesei rotunde cu tematica Mobilitate academică – valorificarea oportunităților de realizare profesională”. Invitata, dna Iulia Iațco, dr., responsabil de Punctul Naţional de Contact pentru alimentaţie, agricultură şi piscicultură, biotehnologii, a prezentat studenților tipurile de mobilitate academică, pachetul de acte necesar pentru a participa la un concurs de burse, stagiu în țară sau peste hotare, principalele site-uri ce oferă informații referitor la oportunitatea de a beneficia de burse de studii sau de stagiere în vederea căpătării noilor abilități profesionale.
Dezvoltarea mobilității academice reprezintă unul din obiectivele majore ale procesului de la Bologna. Participarea studenților, cercetătorilor și a cadrelor didactice în programe de mobilitate academică asigură promovarea excelenței în educație, sporirea accesul transnaţional la resursele educaţionale ale altor ţări prin consolidarea cooperării internaţionale, compatibilitatea programelor de instruire, aplicate în diverse instituții de învățămînt de peste hotare. La fel, poate fi valorificată la maxim integrarea programelor de instruire cu cercetarea  ştiinţifică.
Studenții s-au implicat activ în dezbateri, venind cu multiple întrebări ce țin de conținutul dosarului pentru participarea la concursul burselor, consecutivitatea etapelor în vederea stabilirii Universității gazdă, modului de redactare a proiectului de cercetare, susținerea interviului cu succes ș.a.