Conferinţa ştiinţifică cu participare internațională Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice

În data de 25 noiembrie 2016 sub egida Facultății de Științe ale Naturii a UnAŞM şi-a desfășurat lucrările Conferinţa știinţifică cu participare international “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE". În organizarea Conferinței Științifice au adus un aport semnificativ Centrul de Genetică Funcțională (Cgf), Școala Doctorală Științe Geonomice și Școala Doctorală Științe Biologice din cadrul UnAȘM.

Evenimentul a întrunit specialiști notorii în domeniul meteorologiei, climatologiei, schimbărilor climatice, hazardurilor naturale, ecologiei și protecției genofondului, agriculturii, ameliorării plantelor, biomedicinei, bioinformaticii, siguranței alimentare, energiei regenerabile, precum și studenți, masteranzi, doctoranzi, atât din cadrul institutelor de cercetare: IEG, IMB, IFS, IZ, GB (I), IGS, ICJP, IGFPP ale AȘM; Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „N. Dimo”, Rezervația naturală „Prutul de Jos”, Rezervația naturală „Codrii”, Rezervația naturală „Pădurea Domnească”; precum și din mai multe universități și organizații din țară: USM, UASM, UST, UnAȘM, cât și din străinătate: Academia Română; Universitatea Bioterra din București, România; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România; Universitatea Transilvania din Brașov (Facultatea de Mecanică, Facultatea de Management Agrotehnic), România; Universitatea din Bremen, Germania; Agenția Națională pentru Zootehnie din România; Asociația ONE HEALTH din România; ANZ, ISU, UTCB, IDSA, USAMV (Iași) și USAMV (București) din România.

La manifestare au participat vicepreşedintele AŞM, m. c. Ion GUCEAC; m. c. Ion DEDIU, IEG AȘM; directori și secretari științifici ai institutelor de profil.

Lucrările întrunirii au fost deschise de prorectorul UnAŞM, dr. Tatiana POTÎNG, care a subliniat faptul că Universitatea a decis să organizeze conferinţa în cauză, în speranța că problematica propusă va fi tot mai frecventă pe ordinea de zi a conferințelor științifice și a întrunirile factorilor de decizie, deoarece epoca actuală este marcată de încălzirea globală, datorată în principal activităților antropice, ceea ce face ca societatea să se confrunte cu două mari probleme: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a împiedica influența antropică asupra sistemului climatic, iar pe de altă parte - necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, ținând cont de faptul că aceste efecte sunt deja vizibile și inevitabile datorită inerției sistemului climatic.

În cadrul şedinţei în plen au fost audiate mai multe rapoarte prezentate de oaspeții de onoare:

DEDIU Ion, dr.hab., prof.univ., m.c. Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM.
NEDEALCOV Maria, dr.hab., prof.univ. Institutul de Ecologie și Geografie, AȘM.
APOSTOL Liviu, dr., prof,univ. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
COCÎRȚĂ Petru, dr.,conf.cerc. Institutul de Ecologie și Geografie, AȘM
STOICAN Mirela, Șef lucrări, dr. ec. Universitatea Bioterra, București
PÎNZARU Pavel, dr., conf.cerc. Grădina Botanică (Institut) AŞM
GALAN Cătălin, dr.,conf.conf. Universitatea Bioterra, București
ȚARIGRADSCHI Valeriu, doctorand. Școala Doctorală Științe Geonomice, UnAȘM
MANIC Ştefan, dr., hab. conf. univ. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Conferința a continuat cu activitatea în cadrul secţiilor tematice și vizionarea posterelor. La eveniment s-au înregistrat ca autori și coautori peste 100 de participanți, atât din cadrul institutelor de cercetare și universități din țară, precum și din străinătate. Toți participanții au avut posibilitatea de a primi Culegerea de articole a Conferinței Științifice, proaspăt scoasă din tipar.