Angajații organizațiilor din sfera științei și inovării ale AȘM au beneficiat de cursuri de formare continuă în cadrul Programului Comisiei Europene H2020

În perioada 26-27 mai 2016 Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaționale al AȘM au organizat cursurile de formare continuă „Accesarea și managementul financiar al proiectelor Horizont 2020”. Beneficiarii cursurilor au fost directorii adjuncți, secretarii științifici, contabilii-șefi și economiștii din organizațiile din sfera științei și inovării ale AȘM. Lecțiile au fost moderate de formatorii-experți internaționali Cristina Anania și Viorel Vulturescu, Centrul Regional de Studii Nord-Est, România, Piatra Neamț. Tematica cursurilor s-a axat pe accesarea, managementul și administrarea proiectelor Horizont 2020, și managementul financiar al proiectelor Horizont 2020. În cadrul cursurilor au fost prezentate modalități corecte de luare a deciziilor de investiții la nivelul de management al organizațiilor. Participanților li s-au acordat certificate de participare internaționale. Organizarea cursurilor respective a fost posibilă datorită suportului financiar oferit de Contractul de Grant al Comisiei Europene „Suportul financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al UE Orizont 2020”.