Syllabus

LICENŢĂ

 

Analiza lingvistică a textului artistic
Antropologia filosofică
Argumentare şi gîndire critică
Cercetologia
Civilizaţia Franţei

Civilizaţia Marii Britanii
Civilizaţia europeană
Comunicare instituţională
Comunicare interculturală
Critica literară
Cultură şi educaţie civică

Retorica şi arta comunicării
Epistemologia
Estetica
Etica profesională
Etica profesională

Etica şi filosofia moralei
Etnologie
Filosofia comunicării

Filosofie contemporană
Filosofia creaţiei
Filosofia istoriei
Filosofia generală
Filosofia limbajului

Filosofia politică
Filosofia religiei
Filosofia socială
Filosofia ştiinţelor naturale
Filosofia ştiinţelor sociale
Filosofia valorii
Filosofie
Filosofie contemporană

Fonetica
Gnoseologia

Gramatica
Gramatica contrastivă
Iniţiere în lingvistica engleză
Iniţiere în lingvistica franceză

Integrarea europeană
Interpretarea literar-estetică a textului
Interpretarea textului englez
Interpretarea textului francez                                         
Introducere în ştiinţele comunicării
Introducere în teoria literaturii
Istoria culturii universale
Istoria filosofiei (epoca antică)                                                   

Istoria filosofiei (epoca contemporană)
Istoria filosofiei (epoca modernă)
Istoria filosofiei (Evul Mediu şi Renaşterea)
Istoria filosofiei româneşti
Istoria literaturii române moderne
Istoria literaturii române. Modernismul
Lexicologia limbii engleze
Lexicologia limbii franceze

Lexicologia şi lexicografia
Limba şi civilizaţia latină / greacă
Limba şi gramatica textului englez
Limba şi gramatica textului francez

Lingvistica generală şi comparată
Literatura română (modernă)

Literatura română (veche şi premodernă)
Literatura universală
Literatura universală şi comparată
Logica şi teoria argumentării
Morala şi ştiinţa
Ontologia
Practica de iniţiere în specialitate (Limbi şi Literaturi)
Practica de specialitate (Limbi şi Literaturi)
Pragmatica discursivă
Propedeutica filosofiei
Psihologia
Psihologia comunicării
Retorica şi arta comunicării

Semantica textului englez si comunicare orală
Semantica textului francez si comunicare orală
Semiotica lingvistică
Semiotica literară
Semiotica textului englez
Semiotica textului francez

Sociolingvistică
Socioliteratura
Sociologia comunicării
Sociologia organizațiilor
Stilistica poetică
Stilistica şi cultivarea limbii române
Stilistica textului englez
Stilistica textului francez

Strategii ale discursului filosofic
Tehnici de comunicare scrisă şi orală
Tehnologii informaţionale de comunicare
Teoria si practica traducerii
Tipologia textului literar englez
Tipologia textului literar francez
Traducerea consecutivă

 

 

MASTERAT

 

Antropologie şi sociologie politică
Cercetare şi dezvoltare tehnologică
Comunicare şi discurs în spaţiul european
Cultura antică în context european
Culturi europene şi mentalităţi politice
Discurs şi argumentare

Etnografie şi etnologie
Filosofia şi sociologia culturii
Geopolitica integrării europene şi euroatlantice
Libertate şi mentalităţi

Managementul proiectelor internationale
Migraţii globale

Modele ale democraţiei europene

Modernitatea în  literatura şi cultura europeană
Organizaţii internaţionale guvernamentale de securitate

Politici lingvistice contemporane
Redactarea textului ştiinţific
Sisteme politice contemporane
Socializarea  politică

Societatea contemporană şi conflictele
Sociolingvistică
Sociologia organizaţiilor
Teoria şi metodologia cercetării
Valorile naţionale în contextul globalizării

online meds