Cursuri

 

LICENŢĂ

441.1 Fizică

Algebra liniara
Analiza matematică I
Analiza matematică II
Bazele calculului vectorial şi tenzorial
Bazele mecanicii mediilor continue
Biofizica
Chimia anorganica
Conversia energiei
Ecuaţii diferenţiale
Ecuatiile fizicii matematice
Educatia fizica sem I
Educatia fizica sem II
Electricitate si magnetism
Electrodinamica şi teoria relativităţii
Limba engleza avansat sem I
Limba engleza avansat sem II
Limba engleza incepatori sem I
Limba engleza incepatori sem II
Filosofie
Fizica atomului şi nucleului
Fizica moleculară şi termodinamica
Geometria analitică
Integrare Europeana
Mecanica clasica
Mecanica teoretica
Stagii de practica 2012
Stagii de practica
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale și bazele programării               
Teoria probabilitatilor si statistica matematica

442.1 Chimie

Aspecte filosofice ale chimiei
Biochimia
Biologia aplicată
Chimia compușilor naturali
Chimia produselor farmaceutice și cosmetice
Chimie alimentara
Chimie analitica calitativa
Chimie analitica cantitativa
Chimie anorganica
Chimie coloidală
Chimie coordinativa
Chimie ecologica
Chimie fizica
Chimie organica_I
Chimie organica_II
Cristalochimie
Educatia fizica sem I
Educatia fizica sem II
Etica profesionala
Fenomene de sorbtie
Filosofie
Fizica aplicata
Hidrochimie
Ingineria mediului
Integrare Europeana
Limba engleza avansat sem I
Limba engleza avansat sem II
Limba engleza incepatori sem I
Limba engleza incepatori sem II
Matematica aplicata
Mecanisme de reactii
Nanotehnologii
Reciclarea deseurilor tehnologice
Sinteza chimica
Stagii de practica 2012
Stagii de practica
Stereochimia
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologie chimica I
Tehnologie chimica II
Tehnologii informationale de comunicare

443.1 Matematică

Algebra liniara
Algoritmi și programare
Algoritmi si Structuri de date

Analiza complexă
Analiza funcţională
Analiza matematică I
Analiza matematică II
Analiza numerică
Arhitectura calculatorului si siteme de operare
Baze de date
Cercetari Operationale
Econometrie
Ecuaţii diferenţiale
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica -sem II
Etica profesională
Filosofie
Fisa_stagii_practica 2016
Fisa_stagii_practica, 2012
Geometria analitică
Geometria diferentiala
Integrare Europeana
Limba engleza avansat sem I
Limba engleza avansat sem II
Limba engleza incepatori sem I
Limba engleza incepatori sem II
Logica Matematică
Luarea deciziilor
Programare orientata spre obiect
Rețele Petri
Soft Matematic
Statistica matematică
Structuri algebrice
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale și bazele programării
Teoria Grafurilor
Teoria masurii
Teoria mulțimilor
Teoria Numerilor
Teoria probabilitatilor
Topologie

444.1 Informatică

Administrarea rețelelor
Algebra liniară
Algoritmi și programare
Algoritmi și structuri de date
Analiza complexă
Analiza funcţională
Analiza matematică I
Analiza matematică II
Analiza numerică
Arhitectura calculatorului și siteme de operare
Baze de date
Cercetari Operationale
Econometrie
Ecuaţii diferenţiale
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica - sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori - sem I
Engleza incepatori - sem II
Etica profesională
Filosofie
Fisa_stagii_practica_informatica, 2012
Fisa_stagii_practica_informatica, 2016
Geometria analitică
Integrare Europeana
Limbaje formale și automate
Logica Matematică
Luarea deciziilor
Programare orientata spre obiect
Programarea distribuită – Platforma JAVA
Proiectarea sistemelor informatice
Rețele Petri
Securitatea Informatiei
Statistica matematică
Tehnici de cumunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale și bazele programării
Tehnologii WEB
Teoria Grafurilor
Teoria mulțimilor
Teoria probabilitatilor

 

 

MASTERAT

Adsorbanţi carbonici
Absorbanți minerali
Aplicarea teoriei grupurilor în chimie
Calcul Paralel
Cercetare şi dezvoltare tehnologică
Compiuterizarea experimentului
Chimie bioanorganică
Chimia metalelor tranzitionale
Chimie metaloorganică
Chimie supramoleculară
Chimia polimerilor
Cinetica fizică
Cinetica semiconductorilor
Cinetica şi termodinamica
Cristalografia
Criogenia şi supraconductivitatea
Dispozitive optoelectronice
Echilibre chimice complexe în sisteme multicomponente
Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale
Ecuaţii diferenţiale ordinare şi aplicaţii
Electricitate și magnetism
Electrodinamica materialelor
Electrofizică şi energetică
Electronică cuantică și optica neliniară
Elemente ale teoriei quasigrupurilor
Fizica sistemelor de dimensiune redusă
Funcţii booleene
Funcţiile Grin
Geometrie discretă a spaţiului hiperbolic
Informatică şi programare
Limbaje formale şi automate
Materiale optoelectronice
Mecanica și chimia cuantică

Metode fizice de cercetare în chimie
Metode matematice de modelare
Metode numerice
Modelare imitaţională
Modelarea compiuterizată
Modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice
Modelerea matematică a proceselor macroeconomice
Nanocompozite
Practica de specialitate (Chimie)
Practica de specialitate (Fizică)
Prelucrarea electrochimică a materialelor
Probleme multicriteriale şi metode de soluţionare ale lor
Procesarea limbajului natural
Procese semimarkoviene
Programare Labview
Programarea în fizică
Securitatea energetică
Sinteză organică fină
Sisteme de aşteptare
Sisteme optice de comunicare
Structura şi deformarea materialelor
Surse alternative de energie
Tehnologia materialelor tehnicii electronice
Tehnologiile de lazer
Teoria algoritmilor
Teoria complexităţii algoritmilor
Teoria grupurilor
Teoria funcţiei variabilei complexe
Teoria inelelor şi modulelor
Teoria laticelor
Teoria probabilităţii şi aplicaţii
Tehnologia semiconductoarelor
Termodinamica şi cinetica sistemelor ecologice
Topologia generală

online meds