Syllabus

LICENŢĂ

Algebra liniară
Algoritmi şi structuri de date
Analiza complexă
Analiza funcţională
Analiza matematică I
Analiza matematică II
Analiza numerică
Aritmetica teoretică
Arhitectura calculatorului şi sisteme de operare
Aspecte filosofice ale chimiei
Aspecte filosofice ale fizicii
Baze de date
Bazele calcului vectorial şi tenzorial
Bazele mecanicii mediilor continue
Bazele nanotehnologiilor
Calcul variaţional
Cercetări operaţionale
Chimia compuşilor macromoleculari
Chimia produselor farmaceutice şi cosmetice
Chimie alimentară
Chimie analitică calitativă
Chimie analitică cantitativă
Chimie anorganică
Chimie aplicată
Chimie coloidală
Chimie coordonativă
Chimie ecologică
Chimie fizică
Chimie organică (partea I)
Chimie organică (partea II)
Complemente de geometrie euclidiană
Chimia compuşilor naturali
Conversia energiei
Cristalochimie
Econometrie
Ecotoxicologie
Ecuaţii diferenţiale
Ecuaţii diferenţiale ale fizicii matematice
Ecuaţii fizice liniare şi neliniare
Ecuațiile fizicii matematice
Ecuaţii integrale şi calculul variaţional
Electricitate şi magnetism
Electrodinamica mediilor continue
Electrodinamica şi teoria relativităţii
Electronica şi optoelectronica
Estimarea riscului chimic
Fenomene de sorbţie
Fizică aplicată
Fizica atomului şi nucleului
Fizica lasarelor şi spectroscopia aplicativă    
Fizica mecanică
Fizica moleculară şi termodinamica
Fizica stării condensate

Fizica semiconductoarelor şi dielectricilor
Geometria analitică
Geometrie deferenţială
Hidrochimie
Inele şi module
Ingineria mediului
Logica matematică
Luarea deciziilor
Matematică aplicată
Mecanica clasică
Mecanica cuantică
Mecanică teoretică
Mecanisme de reacţii
Metode de optimizare
Metode de cuantificare
Metode de studiu al structurii corpului solid
Metode numerice şi modelarea matematică
Optică
Practica de iniţiere (Chimie)
Practica de iniţiere (Fizică)
Practica de licenţă (Chimie)
Practica de licenţă (Fizică)
Practica de specialitate (Chimie)
Practica de specialitate (Fizică)
Prelucrarea fizico-chimică şi electrochimică a materialelor
Procese red-ox
Reciclarea deşeurilor tehnologice
RMN şi microscopie electronică
Simetrii în fizică
Sinteză chimică
Soft matematic
Spectroscopie aplicată
Statistica matematică
Stereochimie
Structuri algebrice
Tehnologie chimică (partea I)
Tehnologie chimică (partea II)
Tehnologii informaţionale aplicate în chimie
Tehnologii informaţionale de comunicare
Tehnologii informaţionale şi bazele programării
Teoria categoriilor
Teoria cuantică a solidului
Teoria grafurilor
Teoria grupurilor
Teoria măsurii
Teoria mulţimilor
Teoria numerelor
Teoria proceselor stocastice
Teoria probabilităţilor şi statistica matematică
Termodinamica şi fizica statistică
Topologia
Tratarea fizico-chimică a apelor reziduale

 

 

MASTERAT

Adsorbanţi carbonici
Absorbanți minerali
Aplicarea teoriei grupurilor în chimie
Calcul Paralel
Cercetare şi dezvoltare tehnologică
Compiuterizarea experimentului
Chimie bioanorganică
Chimia metalelor tranzitionale
Chimie metaloorganică
Chimie supramoleculară
Chimia polimerilor
Cinetica fizică
Cinetica semiconductorilor
Cinetica şi termodinamica
Cristalografia
Criogenia şi supraconductivitatea
Dispozitive optoelectronice
Echilibre chimice complexe în sisteme multicomponente
Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale
Ecuaţii diferenţiale ordinare şi aplicaţii
Electricitate și magnetism
Electrodinamica materialelor
Electrofizică şi energetică
Electronică cuantică și optica neliniară
Elemente ale teoriei quasigrupurilor
Fizica sistemelor de dimensiune redusă
Funcţii booleene
Funcţiile Grin
Geometrie discretă a spaţiului hiperbolic
Informatică şi programare
Limbaje formale şi automate
Materiale optoelectronice
Mecanica și chimia cuantică

Metode fizice de cercetare în chimie
Metode matematice de modelare
Metode numerice
Modelare imitaţională
Modelarea compiuterizată
Modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice
Modelerea matematică a proceselor macroeconomice
Nanocompozite
Practica de specialitate (Chimie)
Practica de specialitate (Fizică)
Prelucrarea electrochimică a materialelor
Probleme multicriteriale şi metode de soluţionare ale lor
Procesarea limbajului natural
Procese semimarkoviene
Programare Labview
Programarea în fizică
Securitatea energetică
Sinteză organică fină
Sisteme de aşteptare
Sisteme optice de comunicare
Structura şi deformarea materialelor
Surse alternative de energie
Tehnologia materialelor tehnicii electronice
Tehnologiile de lazer
Teoria algoritmilor
Teoria complexităţii algoritmilor
Teoria grupurilor
Teoria funcţiei variabilei complexe
Teoria inelelor şi modulelor
Teoria laticelor
Teoria probabilităţii şi aplicaţii
Tehnologia semiconductoarelor
Termodinamica şi cinetica sistemelor ecologice
Topologia generală

online meds