Activităţi culturale şi sportive

Trening „Tabla interactivă – instrument util pentru e-learning”
10/12/2018
La 12 octombrie 2018, responsabilul de implementarea tehnologiilor informaționale Domenco R. a organizat treningul „Tabla interactivă – instrument util pentru e-learning”. La seminar au participat conf. univ. dr. Boian I. – șef Departament Științe Biologice...
Conferința de valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+
10/12/2018
În perioada 10-12 octombrie 2018 a avut loc în București prima conferință de valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ dedicată învățământului superior, „Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate”. Evenimentul realizat de ANPCDEFP...
Ședința atelierului academic “Unitatea în diversitate a graiurilor românești”
10/08/2018
Pe data de 8 octombrie 2018, în aula 2, a avut loc ședința Atelierului academic cu genericul Unitatea în diversitate a graiurilor românești. La eveniment a participat dna Iulia MĂRGĂRIT, dr., cercetător științific principal la Institutul de Filologie al...
Vizita liceenilor de la Liceul Teoretic Republican „Ștefan cel Mare și Sfînt” din orașul...
10/08/2018
Luni, 8 octombrie 2018 un grup de 16 elevi de la Liceul Teoretic Republican „Ștefan cel Mare și Sfînt”, orașul Grigoriopol, raionul Dubăsari însoțiți de profesoara de biologie dna Mariana Andriiuc, au vizitat Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”....
Prezentarea ofertei de burse și a altor oportunități educaționale DAAD la USDC
10/03/2018
La 3 octombrie 2018 în incinta Universității de Stat „Dimitrie CANTEMIR” a avut loc  prezentarea ofertei de burse și a altor oportunități educaționale pentru cetățenii Republicii Moldova în anul 2019-2020, prezentate de către dr. Josef SALLANZ,...
Vizita liceenilor de la „Universul” la USDC
09/17/2018
Luni, 17 septembrie, liceenii claselor a 10 și 11 de la liceul „Universul” din municipiul Chișinău, au vizitat Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Participanții au fost întâmpinați cu un mesaj de salut din partea doamnei decan, dr. Daniela Elenciuc, au...
Lansare de carte "Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre K. Marx"
09/06/2018
La 6 septembrie 2018 a fost lansată la Chişinău cartea Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre Karl Marx, apărută la editura Cartea Românească. Evenimentul a fost organizat de Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie şi Departamentul Ştiinţe...
Deschiderea festivă a anului universitar 2018-2019 la USDC
09/03/2018
Într-o atmosferă caldă, în ziua de 3 septembrie 2018, la USDC, traditional, a avut loc festivitatea de deschidere a noului an universitar. Semnificația evenimentului  a fost marcată prin faptul, că anul de studii 2018-2019 se derulează la aniversarea a X...
Stagiul de practică a studenților USDC la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan...
06/15/2018
În perioada 12-17 iunie 2018, studenții Facultății Științe Socioumanistice au efectuat un stagiu de mobilitate academică de scurtă durată (stagiu de practică) la  Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  Obiectivul...
Practica studenților USDC în Carpații Orientali
06/14/2018
În perioada 8-15 iunie 2018, studenții Facultății Științe ale Naturii, USDC au efectuat un stagiu de mobilitate academică de scurtă durată (stagiu de practică) la Stațiunea de cercetare științifică și practică studențească "Ion Gugiuman" a Facultății de...

Pagini