Stagiul de practică a studenților USDC la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

În perioada 12-17 iunie 2018, studenții Facultății Științe Socioumanistice au efectuat un stagiu de mobilitate academică de scurtă durată (stagiu de practică) la  Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Obiectivul general al stagiului de practică a urmărit consolidarea şi valorificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de studenți pe parcursul anilor de studii prin formarea competenţelor practice de cercetare a uzului limbii în contextul tendințelor actuale de dezvoltare a societății.

În scopul realizării acestui obiectiv, au fost organizate prelegeri publice, susținute de  profesori ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (dr. Ioan Lihaciu, dr. Livia Iacob) și colaboratori ai Institutului de Filologie Română „Al. Philippide” (dr. Adina Ciubotariu, dr. Ioana Repciuc).

Pe durata stagiului de practică, studenții au beneficiat de un tur ghidat la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și au participat la lansarea volumului ”Mihai Eminescu, Publicistică literară. Convorbiri literare, Curierul de Iași, Timpul, Fântâna Blanduziei”, eveniment dirijat de Ioana Pârvulescu, Cătălin Cioabă, Doris Mironescu și Ioan Milică.

Programul activităților planificate a inclus și vizitarea Editurii Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, un reper al lumii academice româneşti, care publică atât cursuri, manuale şi reviste necesare studenţilor, acoperind întreaga arie curriculară a disciplinelor studiate, cât şi lucrări ştiinţifice apreciate de comunitatea academică românească.

La finele stagiului de practică, studenții au vizitat expozițiile organizate în cele patru muzee din Palatul Culturii și Casa memorială ”George Topîrceanu”.

 

Stela SPÎNU, dr., conf. univ.
șef Departament Științe Umaniste