Practica studenților USDC în Carpații Orientali

În perioada 8-15 iunie 2018, studenții Facultății Științe ale Naturii, USDC au efectuat un stagiu de mobilitate academică de scurtă durată (stagiu de practică) la Stațiunea de cercetare științifică și practică studențească "Ion Gugiuman" a Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. Aceste stagii de practică, care preponderent includ aplicații de teren, se realizează deja al patrulea an la Stațiunea de cercetare științifică și practică studențească "Ion Gugiuman", aflată la altitudinea de 1572 m în Masivul Rarău din Carpații Orientali.

Principalele obiective ale stagiului de practică au constituit: familiarizarea cu structura geologică și geomorfologică a munților Rarău, renumiți prin prezența următoarelor atracții geomorfologice - Vârful Rarău, Vârful Popchii Rarăului, Pietrele Doamnei și Piatra Șoimului, aflate în apropierea  stațiunii "Ion Gugiuman"; studierea climatului  boreal montan din zona dată în baza analizei datelor climatice din arhiva Stației Meteorologice de altitudine Rarău. De asemenea, a fost studiată rețeaua hidrografică a acestei regiuni montane, diversitatea florei și faunei, inclusiv zonalitatea verticală a lor.

În cadrul acestei mobilități academice de scurtă durată studenții USDC au avut ocazia să cunoască turismul montan (traseu Transrarău și Masivul Giumalău), turismul religios (Mânăstirile Rarău, Sucevița și Voroneț), elementele specifice ale așezărilor umane din vecinătate. De asemenea, a fost vizitat Parcul Național Călimani, Fosta Carieră de Sulf, Zăcământul de sare gemă de la Cacica, Complexul de Ceramică Neagră Marginea.

Boian Ilie, dr., conf.univ., șef departament Științe biologice și geonomice,

Martea Rodica, dr., lector