Prezentarea ofertei de burse și a altor oportunități educaționale DAAD la USDC

La 3 octombrie 2018 în incinta Universității de Stat „Dimitrie CANTEMIR” a avut loc  prezentarea ofertei de burse și a altor oportunități educaționale pentru cetățenii Republicii Moldova în anul 2019-2020, prezentate de către dr. Josef SALLANZ, reprezentant al Serviciului German de Schimb Academic (DAAD).

Prezenți la discuții au fost studenții, masteranzi și cadre didactice interesate de oportunitatea de ași sporirii nivelului de calificare în cadrul programului DAAD.  

În cadrul ședinței participanții au fost informați despre cursurile universitate de vară, programele pentru studii de master, stagii de studiu pentru grupe de studenți, burse de cercetare de scurtă durată, burse de cercetare pentru un an de studii, stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare şi cercetători, schimb bilateral de cercetători de studenți organizate de Serviciul German de Schimb Academic.