Trening „Tabla interactivă – instrument util pentru e-learning”

La 12 octombrie 2018, responsabilul de implementarea tehnologiilor informaționale Domenco R. a organizat treningul „Tabla interactivă – instrument util pentru e-learning”. La seminar au participat conf. univ. dr. Boian I. – șef Departament Științe Biologice și Geonomice, conf. univ. dr. Elenciuc D. – Decan, conf. univ. dr. Velișco Natalia – șef Departament Chimie, Matematică și Informatică., lect. univ. Revenco A – șef Secția studii. În cadrul trening-ului au fost abordate aspecte precum realizarea lectiilor interactive; realizarea adnotărilor pe suportul de curs, în prezentări Power Point, pe pagini de Internet sau în orice altă aplicație; deprinderea modurilor de scriere digitală, modul de evidențiere grafică a unor procese/activități/fenomene folosind softul tablei; inserarea unui video în propria prezentare la tabla interactivă ș.a.