Ședința atelierului academic “Unitatea în diversitate a graiurilor românești”

Pe data de 8 octombrie 2018, în aula 2, a avut loc ședința Atelierului academic cu genericul Unitatea în diversitate a graiurilor românești. La eveniment a participat dna Iulia MĂRGĂRIT, dr., cercetător științific principal la Institutul de Filologie al Academiei Române.

Studenții au făcut o prezentare a graiurilor româneşti din punctul de vedere fonetic, morfologic și lexical, prin raportarea acestora la limba literară. Dna dr. Iulia Mărgărit a acordat o atenţie deosebită tendinţelor fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și statutului acestora în cadrul dacoromânei.

La eveniment au fost prezenţi studenți și masteranzi, colaboratori ai Departamentului Științe umanistice. Şedinţa a fost prezidată de Negoiță Olga, studenta anului II, specialitatea limba și literatura română și limba engleză.

 

dr. SPÎNU Stela,
Șef Departament Științe Umaniste