Lansare de carte "Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre K. Marx"

La 6 septembrie 2018 a fost lansată la Chişinău cartea Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre Karl Marx, apărută la editura Cartea Românească. Evenimentul a fost organizat de Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie şi Departamentul Ştiinţe Umaniste a USDC în cooperare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova, al Academiei Române.

Autorul cărții Ion Militaru, cercetător științific la Institutul de Cercetări Socio-Umane  „C. S. Nicolăescu-Plopșor” a vorbit despre geneza acestei cărți ca proiect intelectual și despre necesitatea lansării ei, mai ales într-o zonă care a fost mult mai marcată de urmele concepţiilor lui Marx, Lenin, decât în Vestul Europei.

La discuţii despre conţinutul cărţii, dar și asupra marxismului în general, au participat dr. hab. Gheorghe Bobână, dr. Rodica Ciobanu, dr. Andrei Perciun, dr. Alexandru Cosmescu, dr. conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu, și colegii de la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova, al Academiei Române: dr. Nicolae Mihai, drd. Silviu-Gabriel Lohon. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”.

dr., conf. univ., Rodica Ciobanu