Deschiderea festivă a anului universitar 2018-2019 la USDC

Într-o atmosferă caldă, în ziua de 3 septembrie 2018, la USDC, traditional, a avut loc festivitatea de deschidere a noului an universitar. Semnificația evenimentului  a fost marcată prin faptul, că anul de studii 2018-2019 se derulează la aniversarea a X-a de la fondarea instituției.

Evenimentul, deschis și dirijat de rectorul universității acad., Maria DUCA, a fost onorat de invitați speciali, vicepreședinții AȘM academicienii Ion TIGHINEANU și Ion GUCEAC precum și de către dr. hab., prof. Victor ȚVIRCUN, coordonatorul secției de Ştiinţe Umanistice şi Arte a AȘM.

În cuvântul de salut rectorul USDC, a felicitat studenții anului I cu faptul că au devenit membri ai comunității universitare și i-a asigurat că în cadrul Alma Mater aceștea v-or avea posibilitatea să acumuleze cunoștințe vaste, fortificate cu noi experiențe. De asemenea, doamna academician Maria DUCA a menționat că grație dialogului student-profesor, conexiunii procesului didactic cu mediul de afaceri și comunitatea științifică și armonizării curriculare cu cerințele pieței muncii, Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” nu este doar o instituție care furnizează cunoștințe, dar și un formator de personalități cu caractere puternice, pregătite să înfrunte, să persevereze și să se integreze cu succes într-o societate aflată în continuă schimbare.

În mesajele sale de felicitare, oaspeții evenimentului le-au urat studenților în noul an de studii succese încununate de rezultate frumoase în toate sferele de activitate, perseverență și mult curaj pentru a-și materializa, în contextual realităților contemporane, toate aspirațiile.

Urări de reușită și încredere în puterile sale le-au adresat studenților anului I colegii săi din cursurile superioare, deținătorii burselor regale ”Regele Ferdinand” și ”Regina Maria” Mihai Novac și Liliana Vizitiu, precum și absolventul universitășii Ion Rotari, program de studii Biologie moleculară, doctorant, reprezentant al laboratorului EYE BioMed GROUP. Vorbitorii le-au urat celor prezenți bun venit în familia USDC, dându-le asigurări că aici vor beneficia de o serie de oportunități pentru dezvoltarea profesională, activități culturale și sport.

Programul festivității a inclus și procedura de oferire a bursei ”NIZAMI”, oferită de către Congresul azerilor din Republica Moldova, masterandei anului II, facultatea Științe Socioumanistice, program de master ”Globalizare: istorie, politici,culturi europene” Inga Gaidău, precum și înmânarea carnetelor de student  tinerilor care au obținut cea mai înaltă medie de admitere și anume: Vatamanu Aleutina program de studii Chimie - licență, Cojocaru Mădălina program de studii Biologie moleculară - licență, Beșleaga Iuliana program de studii master Chimie, Jentimir Valeria - program de studii master Biologie moleculara și Moraru Cezar - program de master Globalizarea: istorie, politici, culture europene.

Momentul culminat al evenimentului a fost inaugurarea noului Bloc de studii al USDC prin tăierea panglicii fixată la întrarea în holul blocului B.

Evenimentul a întrunit studenții de la toate ciclurile de studii, departamente didactice, membri ai comunității academice, părinți etc.