Cursuri

 

LICENŢĂ

421.2 Biologie moleculară

Anatomia şi fiziologia omului
Animale modificate genetic
Antropogeneza
Biochimia
Bioetică
Biofizica
Biologia dezvoltarii individuale
Biologie celulara
Biologie moleculară
Biotehnologie
Botanica
Chimia analitica
Chimia Anorganica
Chimia compusilor naturali
Chimia Organica
Ecologia si protectia mediului
Educatia fizica - sem I.
Educatia fizica -sem II.
Engleza avansat sem I.
Engleza avansat sem II.
Engleza incepatori - sem I.
Engleza incepatori - sem II.
Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetica microorganismelor
Genetica populatiilor
Genetică și ameliorare
Histologie
Imunologia
Integrare Europeana
Matematica aplicata
Microbiologia și Virusologia
Nanotehnologii
Plante modificate genetic
Sisteme de reglare la plante
Stagii de practică
Tehnici de cumunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale de comunicare
Zoologie

421.1 Biologie

Anatomia și fiziologia omului
Animale modificate genetic
Antropogeneza
Biochimia
Bioetică
Biofizica
Biologia dezvoltarii individuale
Biologia solului
Biologie celulara
Biostatistica
Biotehnologie
Botanica
Chimia Anorganica
Chimia Organica
Ecologia si protectia mediului
Ecotoxicologie
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica -sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori sem I
Engleza incepatori sem II
Etica profesională
Filosofie
Fitopatologie
Fitotehnie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetică și ameliorare
Hidrobiologia
Histologie
Integrare Europeana
Matematica aplicata
Micologie
Microbiologia și Virusologia
Plante modificate genetic
Radiobiologia
Stagii de practică
Tehnici de cumunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale de comunicare                          
Zoologie

 

424.1 Ecologie

Anatomia și fiziologia omului
Antropogeneza
Audit ecologic
Biochimia
Bioetică
Biogeografie
Biotehnologie
Botanica
Chimia anorganica
Chimia organica
Conservarea biodiversitatii
Ecofiziologie vegetala
Ecologie acvatica
Ecologie generală
Ecotoxicologie
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica - sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori - sem I
Engleza incepatori - sem II
Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetică și ameliorare
Geografia resurselor naturale
Hazarduri naturale
Histologie
Ingineria mediului
Integrare Europeana
Matematica aplicata
Meteorologie și climatologie
Micologie
Microbiologia și Virusologia
Poluarea si protectia mediului
Radiobiologia
Stagii de practică
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologii informationale de comunicare
Zoologie

425.1 Geografie

Biogeografie
Chimia anorganica
Ecologie generală
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica - sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori - sem I
Engleza incepatori - sem II
Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Geodinamica
Geografia fizică a cont. și ocean, P I
Geografia fizică a cont. și ocean. P.II
Geografia fizică a R.M.
Geografia fizică generală și bazele geologiei
Geografia politica
Geografia populatiei
Geografia ramurilor economiei mondiale
Geografia resurselor naturale
Geografia turismului
Geografia umană a RM
Geografia urbană și rurală
Geografie umană generală
Geografie umană regională. P. I
Geografie umană regională. P. II
Geomorfologie
Geostatistica
Hazarduri naturale și antropice
Hidrologie generală
Ingineria mediului
Integrare Europeana
Matematica aplicata
Meteorologie și climatologie
Stagii de practica
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologii informationale de comunicare
Teoria și metodologia geografiei
Topografie și cartografie

 
 

 

MASTERAT

 

Agricultura ecologică
Bazele teoretice ale ecologiei şi ştiinţelor mediului            
Biochimia acizilor nucleici   
Biochimie metabolică

Biodiversitate
Bioinformatică
Cercetare şi dezvoltare tehnologică
Dezvoltarea durabilă
Ecologia aşezărilor umane
Ecologia populaţiilor

Enzimologie
Evaluarea impactului şi riscului antropic
Filogenia moleculară
Fiziologie comparată
Genetica animală
Genetică moleculară
Genetica reproducerii
Genetica umană
Genetica vegetală
Genomică

 

Geoinformatica şi analiza spaţială
Imunogenetică
Ingineria genetică
Legislaţia de mediu
Management de mediu
Managementul sistemelor ecologice antropizate
Metabolism
Metodica cercetării şi analize în ştiinţe ale mediului
Modelarea matematică a ecosistemelor
Modificări de mediu
Monitoringul de mediu
Morfologia şi anatomia comparată la animale
Morfologia şi anatomia comparată la plante
Paleobotanică
Paleontologie

Practica de specialitate (Biologie)
Proteomică
Riscuri naturale
Sanocreatologie
Schimbări climatice
Sistematica şi filogenia
Transducţia semnalelor

online meds