Syllabus

LICENŢĂ

 

Agrometeorologie
Anatomia şi fiziologia omului
Animale modificate genetic
Antropogeneză
Arii protejate
Auditul ecologic
Bazele chimiei cuantice şi structura moleculară
Biologia dezvoltării individuale la plante
Biochimie
Bioetică
Biofizică
Biogeografie
Biologie aplicată
Biologia solului
Biologie celulară
Biologie moleculară
Biostatistică
Biotehnologie
Botanică
Chimia compuşilor macromoleculari
Conservarea biodiversităţii
Ecologia populaţiilor
Ecologie acvatică
Ecologie generală
Ecologie şi protecţia mediului
Economia mediului
Ecotoxicologie
Entomologie
Etologie
Evoluţia lumii organice
Expertiza ecologică de stat
Fitopatologie
Fitotehnie
Fiziologia plantelor
Flora şi fauna RM
Genetica microorganismelor şi inginerie genetică
Genetica populaţiilor
Genetică şi ameliorare
Geochimie
Geodinamică
Geografia mediului
Geografia populaţiei
Geografia ramurilor economiei mondiale
Geografia resurselor naturale
Geografia solurilor
Geografia turismului
Geografie fizică a continentelor şi oceanelor
Geografie fizică a continentelor şi oceanelor (partea I)
Geografie fizică a continentelor şi oceanelor (partea II)    

Geografie fizică a RM
Geografie fizică generală şi bazele geologiei
Geografie politică
Geografie umană a RM
Geografie umană generală
Geografie umană regională (partea I)
Geografie umană regională (partea II)
Geografie urbană şi rurală
Geomorfologie
Geostatistică
Gestionarea deşeurilor
Hazarduri naturale
Hazarduri naturale şi antropice
Hidrobiologie
Hidrologie generală
Histologie Vegetală
Histologie
Histologie animală
Imunologie
Ingineria mediului
Istoria gândirii geografice
Meteorologie şi climatologie
Metode genetice de analiză
Micologie
Microbiologie şi virusologie
Modificări globale de mediu
Nanobiotehnologii
Nanotehnologii
Neurobiologie
Organisme modificate genetic
Pedologie
Pedologie şi biologia solului
Plante modificate genetic
Poluarea şi protecţia mediului
Practica de iniţiere (Biologie)
Practica de licenţă (Biologie)
Practica de specialitate (Biologie)
Procese red-ox
Radiobiologie
Securitatea biologică
Sisteme de reglare la plante
Sisteme informaţionale geografice
Teledetecţie
Teoria şi metodologia geografiei
Teoriile evoluţiei
Topografie şi cartografie
Toponimie şi etnografie
Tratarea fizico-chimică a apelor
Zoologie
Zootehnie

 

 

MASTERAT

 

Agricultura ecologică
Bazele teoretice ale ecologiei şi ştiinţelor mediului            
Biochimia acizilor nucleici   
Biochimie metabolică

Biodiversitate
Bioinformatică
Cercetare şi dezvoltare tehnologică
Dezvoltarea durabilă
Ecologia aşezărilor umane
Ecologia populaţiilor

Enzimologie
Evaluarea impactului şi riscului antropic
Filogenia moleculară
Fiziologie comparată
Genetica animală
Genetică moleculară
Genetica reproducerii
Genetica umană
Genetica vegetală
Genomică

 

Geoinformatica şi analiza spaţială
Imunogenetică
Ingineria genetică
Legislaţia de mediu
Management de mediu
Managementul sistemelor ecologice antropizate
Metabolism
Metodica cercetării şi analize în ştiinţe ale mediului
Modelarea matematică a ecosistemelor
Modificări de mediu
Monitoringul de mediu
Morfologia şi anatomia comparată la animale
Morfologia şi anatomia comparată la plante
Paleobotanică
Paleontologie

Practica de specialitate (Biologie)
Proteomică
Riscuri naturale
Sanocreatologie
Schimbări climatice
Sistematica şi filogenia
Transducţia semnalelor

online meds