Realizări și evenimente

Lupta împotriva traficului de ființe umane la USDC
10/28/2019
În cadrul Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” în perioada 18-25 octombrie s-a desfășurat un concurs de postere cu tematica „STOP trafic de ființe umane”. Studenții de la ciclul I și II au elaborat postere în care au prezentat...
Ziua Națională de Înverzire a Plaiului la USDC
10/28/2019
Sâmbătă, 26 octombrie și vineri, 1 noiembrie la USDC a fost marcată Ziua Națională de Înverzire a Plaiului printr-o acțiune de plantare a arborilor și salubrizare a spațiilor adiacente blocurilor de studii și căminului USDC. La eveniment au participat studenții, masteranzii și colaboratorii USDC....
Conferința națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor”
10/24/2019
Conferința națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”, ediția a IV-A, s-a desfășurată între 21-22 octombrie, în cadrul Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir” Organizarea acestui eveniment a...
Vizită în Republica Chineză
10/15/2019
Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” a semnat un acord de colaborare cu Universitatea Agricolă din Inner Mongolia (IMAU), Republica Chineză. În perioada 8-15 octombrie, delegatul  USDC, prof., acad. Maria Duca, a realizat o vizită în Republica Chineză cu scopul fortificării relațiilor...
Felicitări studentului USDC, deținătorului Bursei Guvernului, Daniel Boșcanean!
09/13/2019
Guvernul Republicii Moldova a aprobat la data de 11 septembrie listele studenților și elevilor, din cadrul școlilor profesionale, care vor primi Bursa Preşedintelui Republicii Moldova, Bursa Republicii, Bursa Guvernului și Bursa „Gaudeamus” pentru anul de studii 2019-2020.  Printre...
Lista burselor de merit pe care le pot obține tinerii din Moldova pe parcursul anilor de studenție
09/05/2019
Bursele sunt un ajutor material primit în fiecare lună de studenții din ciclul de licență și masterat, care își realizează studiile la zi, în scopul stimulării activității și sprijinului social. Care sunt bursele de care pot beneficia studenții din Republica Moldova, aflați din articol. Burse de...
Susținerea tezei de doctor în științe filologice de către studenta-doctorandă Aliona Luca
07/25/2019
Pe 23 iulie 2019, în incinta Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC), studenta-doctorandă LUCA Aliona a susținut cu calificativul „foarte bine” teza de doctor cu titlul: „Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv)”, program de...
USDC a obținut autorizare pentru noi programe de licență
06/07/2019
Prin DECIZIA Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din 07.06.2019 USDC - Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”a obținut autorizare de funcționare pentru cinci programe de licență: 0321.2, Comunicare și relații publice 0232.1,...
Susținerea tezei de doctor în științe geonomice de către doctoranda Galina MÎNDRU
05/17/2019
Pe 16 maI 2019, în incinta Universității de Stat ,,Dimitrie Cantemir” (USDC), a avut loc susținerea cu succes a tezei de doctor în științe geonomice la specialitatea 166.02 – Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale de către doctoranda Galina MÎNDRU cu tema ,,...

Pagini