Internațional

Una din priorităţile strategice ale Universitatii Academiei de Stiinte a Moldovei în perioada 2013-2017 constituie dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul managementului educațional, instruirii şi al cercetării cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare internaționale şi naționale.

Cele 25 de Acorduri bilaterale semnate până în prezent (august 2013), inclusiv 16 acorduri încheiate cu universităţi şi 9 - cu institute de cercetare din străinătate, constitue o bază solidă pentru stabilirea de parteneriate şi extinderea relaţiilor internaţionale ale UnASM.