Exact Sciences

The goal of the faculty of Exact Sciences is to offer high quality studies and scientific research competence in the following specialties: Physics, Mathematics, Chemistry, Informatics, and within the master’s programs: Mathematics and Informatics, Applied Informatics, Physics, and Chemistry. Students have the possibility of choosing their own educational path and benefiting from different programs in addition to the basic curriculum that allows the diversification of professional skills.

The faculty aims toward expansion of its collaboration with national and international partners, an efficient academic mobility of students and faculty, active student involvement in the research process of prestigious academic centers, creating partnerships with state enterprises and private economic agents, this way offering better chances for internship and employment opportunities.

 

 

Educational Offer

UNIVERSITY EDUCATION, CYCLE I, BACHELOR’S PROGRAMS

441.1 Physics – analytical programs
442.1 Chemistry – analytical programs
443.1 Mathematics – analytical programs
444.1 Informatics – analytical programs

 

UNIVERSITY EDUCATION, CYCLE II, MASTER’S PROGRAMS

Physics – analytical programs
Chemistry – analytical programs
Mathematics – analytical programs
Applied Informatics – analytical programs

Agreements

In order to harmonize the research of the teams from the Republic of Moldova and abroad, faculty members collaborate with a number of research institutions, education, manufacturing and service sector: 

UNIVERSITIES, RESEARCH CENTERS IN RM

Institutul de Chimie, AŞM
Institutul de Fizică Aplicată, AŞM
Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Institutul de Energetică, AŞM
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
AGEPI
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

ACORDURI DE COLABORARE CU UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DE CERCETARE DIN STRĂINĂTATE

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
Объедененный Институт Ядерных Исследований, Dubna, RF

ACORDURI DE COLABORARE CU AGENŢI ECONOMICI DIN RM

Î.S. Izomer, Chişinău
Ecochimie, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Proredox Group, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Nitech, S.R.L., Chişinău

Public lessons

Joi, 28 noiembrie, în Sala Senatului (18, Blocul Central al UnAŞM) a avut loc trainingul “Tendinţe contemporane în metodologia didactică” cu scopul exersării abilităţilor studenţilor UnAŞM în domeniul modulului psiho-pedagogic. 
Activităţile desfăşurate au fost centrate pe subiectele:

  • Teoria inteligenţelor multiple (Silvia Golubiţchi - doctor în pedagogie, conferenţiar universitar);
  • Mecanisme de autocunoaştere (Lucia Chetrean – profesor de psihologie);
  • Importanţa creativităţii în formarea profesională (Rita Godoroja – doctor în pedagogie, grad didactic superior, Liceul “Spiru Haret”);
  • Parametri de calitate ai testului de evaluare (Iurie Cristea – director al Liceului UnAŞM, grad didactic superior).
  • Statutul științific al disciplinelor juridice interdisciplinare. Specificări metodologice (Rodica Ciobanu - dr., conferențiar universitar)

La training au participat studenţi ai ciclurilor I şi II, care au fost informaţi despre mecanisme de eficientizare a procesului de instruire, fiind antrenaţi activ în exerciţii interactive.