Normative acts

Statutul instituţiei publice Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind activitatea studenţilor

Regulament privind Sistemul de Management al Calităţii în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulament de funcţionare a Consiliului de Asigurare a Calităţii în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulament de funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii a facultăţii

Regulament de evaluare a prestaţiei cadrelor didactico-ştiinţifice

Regulamentul de organizare a activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor Centrului Universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale personalului cu funcţii de conducere, corpul profesoral-didactic, personalul didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul Senatului

Regulamentul Consiliului de administraţie

Regulamentul Facultăţii

Regulamentul Catedrei UnAŞM

Regulamentul secţiei Contabilitate şi finanţe

Regulamentul secţiei Personal şi resurse umane

Regulamentul secţiei Logistică

Regulamentul secţiei Studii şi managementul calităţii

Regulamentul secţiei Relaţii internaţionale şi informatizare