Vizită în Republica Chineză

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” a semnat un acord de colaborare cu Universitatea Agricolă din Inner Mongolia (IMAU), Republica Chineză.

În perioada 8-15 octombrie, delegatul  USDC, prof., acad. Maria Duca, a realizat o vizită în Republica Chineză cu scopul fortificării relațiilor de colaborare și semnării unui acord de colaborare dintre USCD și IMAU.

Pe lângă întâlnirea cu rectorul și reprezentații celor mai importante structuri ale instituției gazdă, a fost realizată vizita la Institutul de Științe Biologice și Agricole din orașul Urmulchi, capitala provinciei Xenian, unde au fost expuse programele de cercetare și strategiile de ameliorare a culturii de floarea soarelui pentru ulei.

De asemenea, a fost vizitat Departamentul de Fitopatologie și Genetică Moleculară precum și laboratoarele acestui department din cadrul IMAU și au fost semnate două acorduri de colaborare a acestei structuri cu Departamentului de Științe Biologice și Geonomice și Centrului de Genetică Funcțională a  USDC.

O zi din activitatea realizată pe parcursul delegației a fost destinată vizitei în cîmp, unde s-a remarcat nivelul înalt de infecție cu lupoaie, dar și tehnologiile de cultivare și prelucrare a culturii de floarea soarelui.