Susținerea tezei de doctor în științe geonomice de către doctoranda Galina MÎNDRU

Pe 16 maI 2019, în incinta Universității de Stat ,,Dimitrie Cantemir” (USDC), a avut loc susținerea cu succes a tezei de doctor în științe geonomice la specialitatea 166.02 – Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale de către doctoranda Galina MÎNDRU cu tema ,,Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale”. Conducător de doctorat - Maria NEDEALCOV, mem. cor., dr. hab. în geografie, prof. univ. (Directorul Institutului de Ecologie și Geografie). Teza de doctorat a fost elaborată în cadrul Școlii doctorale Științe Geonomice a USDC.

Componența Comisiei de doctorat:

  • Andrei URSU, dr. hab. în biologie, prof. univ., acad. - președinte
  • Ilie BOIAN, dr. în științe agricole, conf. univ. - referent
  • Boris BOINCEAN, dr. hab. în științe agricole, prof. univ. - referent
  • Liviu APOSTOL, dr. în științe geografice, prof. univ., România - referent
  • Maria NEDEALCOV, mem. cor., dr. hab. în geografie, prof. univ. - membru

FELICITĂRI PENTRU DOAMNA GALINA MÎNDRU!