Susținerea tezei de doctor în științe filologice de către studenta-doctorandă Aliona Luca

Pe 23 iulie 2019, în incinta Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC), studenta-doctorandă LUCA Aliona a susținut cu calificativul „foarte bine” teza de doctor cu titlul: „Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv)”, program de doctorat: 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie în limbaje specializate; traductologie, domeniul științific: 6. Științe umaniste. Conducător de doctorat: Ana VULPE, doctor în filologie, conferențiar universitar. Teza de doctorat a fost elaborată în cadrul Școlii doctorale Științe Umaniste a USDC.

Componența Comisiei de doctorat:

  • Aurelia Hanganu, dr. hab, în filologie, prof. univ. – președinte
  • Elena Constantinovici, dr. hab. în filologie, prof. univ.  – referent (Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu”)
  • Ion Manole, dr. hab. în în filologie, prof. univ. – referent (Universitatea Liberă Internațională din Moldova)
  • Marin Butuc, dr. în filologie, conf. cerc. –  referent (Academia Militară „Alexandru cel Bun”)
  • Ana Vulpe, dr. în filologie, conf. univ. – membru (conducător de doctorat)

FELICITĂRI PENTRU DOAMNA LUCA ALIONA!