Lupta împotriva traficului de ființe umane la USDC

În cadrul Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” în perioada 18-25 octombrie s-a desfășurat un concurs de postere cu tematica „STOP trafic de ființe umane”. Studenții de la ciclul I și II au elaborat postere în care au prezentat informații cu referire la modalitățile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane și despre pericolele acestui fenomen şi necesitatea contracarării lui.

În data de 25 octombrie departamentul Științe umaniste a organizat o masă rotundă unde a fost abordat fenomenul traficului de fiinţe umane în Republica Moldova, invitat Cornelia Cozonac, jurnalist și președintă a Centrului de Investigații Jurnalistice. Dna Cozonac a prezentat mai multe exemple de trafic de ființe umane cu implicarea cetățenilor din Republica Moldova.

Studenții s-au implicat activ în dezbateri la subiectele ce țin de substituirea politicilor restrictive din sfera migraţiei forţei de muncă cu acorduri de colaborare şi protejare a drepturilor emigranţilor străini între diferite state, migraţia ilegală, asociată traficului de fiinţe umane, migraţia legală şi libera circulaţie a cetăţenilor în spiritul respectării drepturilor fundamentale ale omului.

În urma discuțiilor, studenții s-au familiarizat cu tipurile de trafic de fiinţe umane, semnele directe ale traficului de fiinţe umane, cine pot fi victime ale traficului de fiinţe umane, măsurile ce trebuie să întreprindă şi ce informatii ar trebui să lase familiei, rudelor, daca pleacă peste hotare.