Conferința națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor”

Conferința națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”, ediția a IV-A, s-a desfășurată între 21-22 octombrie, în cadrul Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”

Organizarea acestui eveniment a purtat în sine scopul de a elucida și dezbate mai multe tematici, care ţin de elaborarea și implementarea unor noi biotehnologii, de ameliorarea plantelor, animalelor și microorganismelor, de evaluarea și conservarea genofondului, de siguranța alimentelor, de genetica rezistenţei şi ameliorare, de tehnologiile de cultivare în condiţiile schimbărilor climatice și strategiilor de dezvoltare durabilă a agriculturii.

La conferință au fost înregistrate 63 de instituții de cercetare cu peste 250 de reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, profesori universitari, cercetători științifici din 18 universități, 36 instituții de cercetare și 9 companii private. Au fost prezenți oaspeți din 9 țări – China, Germania, Federația Rusă, Italia, Marea Britanie, România, Turcia, Ucraina, Republica Moldova.

La eveniment au participat reprezentanți ai organelor de conducere și colegi invitați din alte structuri de cercetare, Dl Corneliu Popovici, doctor în științe istorice, consilierul Președintelui Republicii Moldova și Dl acad. Boris Găină, vice-președinte al AȘM, coordonatorul secției Științe ale vieții.