USDC a obținut autorizare pentru noi programe de licență

Prin DECIZIA Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din 07.06.2019 USDC - Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”a obținut autorizare de funcționare pentru cinci programe de licență:

Procesul de autorizare a demarat la solicitarea instituției în decembrie 2018.

Autorizarea de funcționare provizorie extinde oferta educațională a USDC spre noi domenii care se bucură de interes și apreciere în societatea contemporană și consolidează domeniile la care universitatea a demonstrat rezultate frumoase în pregătirea cadrelor.

În procesul de autorizare externă care a durat trei luni de zile comisiile de experți au remarcat și apreciat potențialul uman de înaltă calitate, infrastructura modernă a instituției și managementul eficient pus în slujba studentului.

Autorizarea de funcționare provizorie este o formă de evaluare externă a calității prevăzută de legislația națională și internațională care permite înmatricularea studenților conform normelor de admitere în vigoare.