Evenimente

Expoziție de artă la USDC
09/03/2019
Universitatea de Stat „D. Cantemir” Expoziţie personală:Motiv festiv
Inaugurarea anului de studii 2019-2020 la Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
09/02/2019
 Inaugurarea anului de studii 2019-2020 la Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” a avut loc pe  2 septembrie 2019, când s-au deschis larg ușile pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ.
Susținerea tezei de doctor în științe filologice de către studenta-doctorandă Aliona Luca
07/25/2019
Pe 23 iulie 2019, în incinta Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC), studenta-doctorandă LUCA Aliona a susținut cu calificativul „foarte bine” teza de doctor cu titlul: „Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv)”, program de d
Teze în cotutelă internațională examinate în ședința Seminarului Științific de Profil
06/13/2019
La data de 13 iunie 2019, în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea Fiziologie vegetală (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor), au fost examinate două teze de doctorat elaborate în cadrul Centrului de Genetică Funcțională al USDC.
Conferința tinerilor cercetători la USDC
06/10/2019
La 10 iunie 2019 și-a desfășurat lucrările a VIII-a ediție a Conferinței Științifice a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”.
USDC a obținut autorizare pentru noi programe de licență
06/07/2019
Prin DECIZIA Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din 07.06.2019 USDC - Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”a obținut autorizare de funcționare pentru cinci programe de licență:
Seminarul științific „Tendințe contemporane ale chimiei și dezvoltarea durabilă”
05/28/2019
Pe data de 28 mai 2019, la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a fost organizat seminarul științific cu tematica „Tendințe contemporane ale chimiei și dezvoltarea durabilă”. Cercetătorii științifici cu renume din Republica Moldova acad.
Cercetători din China în vizită la USDC
05/27/2019
La data de 27 mai 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a fost vizitată de dr.

Pagini