Seminarul științific „Tendințe contemporane ale chimiei și dezvoltarea durabilă”

Pe data de 28 mai 2019, la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a fost organizat seminarul științific cu tematica „Tendințe contemporane ale chimiei și dezvoltarea durabilă”. Cercetătorii științifici cu renume din Republica Moldova acad. Duca Gheorghe, dr. hab. Ciobanu Mihail, dr. hab. Ungur Nicon și dr. Druță Vadim au prezentat cele mai recente realizări în domeniul chimiei. A fost analizată atât situația în domeniu la nivel mondial, cât și la nivel național. Academicianul Duca Gheorghe a vorbit despre tendințele dezvoltării chimiei accentuând activitatea desfășurată în cadrul Institutului de Chimie. Domeniul chimiei anorganice și coordinative a fost prezentat de dr. Druță Vadim. Dr. hab. Ungur Nicon a descris domeniile de cercetare valorificate de laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi al Institutului de Chimie. Reprezentantul Laboratorului Chimie Ecologică, dr. hab. Ciobanu Mihail, a prezentat realizările colegilor săi.
Studenții programului de studiu Chimie, ciclul I și II, au avut posibilitatea să se familiarizeze cu provocările puse în fața chimiștilor de azi, seminarul fiind primul pas spre alegerea traseului de formare profesională și a temei de cercetare pentru teza de licență sau de master.

Responsabil
dr. Velișco Natalia,
șef departament Chimie, Matematică și Informatică