Teze în cotutelă internațională examinate în ședința Seminarului Științific de Profil

La data de 13 iunie 2019, în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea Fiziologie vegetală (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor), au fost examinate două teze de doctorat elaborate în cadrul Centrului de Genetică Funcțională al USDC. Lucrările, Estimarea modificărilor fiziologice și genetico-moleculare ale răspunsului defensiv în sistemul gazdă-parazit (Helianthus annuus L. - Orobanche cumana Wallr.) și Diversitatea structurală și funcțională la Origanum au fost realizate de către dna Tabără Olesea și dna Mutu Ana, sub conducerea dnei academician Maria Duca. De remarcat că teza ce a avut drept obiect de studiu planta medicinală și aromatică Origanum vulgare a fost elaborată în cotutelă internațională, doctoranda Mutu Ana, beneficiind alături de sfaturile dnei academician M. Duca, de ghidarea  competentă a doamnei doctor, profesor universitar Gille Elvira, director a Centrului de Cercetari Biologice “Stejarul”, Piatra Neamț din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București, România, un specialist notoriu în domeniul farmacognoziei, cu o experiență vastă în ceea ce ține de studiul PMA sub multiple aspecte, în vederea elaborării unor produse fitoterapeutice.

Doamna profesor E. Gille a participat la ședința de examinare a tezei, menționând importanța practică și științifică incontestabilă a rezultatelor obținute în cadrul unui studiu complex, posibil grație colaborării fructuoase a echipelor de cercetători din CGF și CCB „Stejarul” și și-a exprimat deschiderea pentru colaborări ulterioare.