Conferința tinerilor cercetători la USDC

La 10 iunie 2019 și-a desfășurat lucrările a VIII-a ediție a Conferinței Științifice a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”.
Acest eveniment a avut drept scop crearea și instituționalizarea unei platforme de comunicare, schimb de idei, concepții științifice și a rezultatelor cercetărilor obținute de participanți în vederea promovării principiilor științei moderne.
Evenimentul a reunit peste 80 de participanți: studenți-doctoranzi din cadrul a opt Școli doctorale ale USDC, precum și studenți-doctoranzi din instituțiile de învățământ superior din țară și din străinătate.
La manifestare a participat conducerea USDC: dr. hab. Aurelia Hanganu, rector al USDC, dr. Tatiana Potîng, prorector cercetare și relații internaționale, dr. Liliana Rotaru, prorector activitatea didactică, directorii Școlilor doctorale: acad. Mitrofan Ciobanu (ȘDMȘI), dr. hab. Veaceslav Ursache (ȘDȘF), dr. hab. Veaceslav Kulcițki (ȘDȘChT), acad. Valeriu Rudic (ȘDȘB), mem. cor. Maria Nedealcov (ȘDȘG), acad. Mihai Cimpoi (ȘDȘU), acad. Ion Guceac (ȘDȘJPS), directorii organizațiilor din sfera științei și inovării, membre ale consorțiilor academice-universitare, conducătorii de doctorat. Cu mesaje de salut către participanți s-au adresat rectorul USDC și directorii Școlilor doctorale. În luarea sa de cuvânt dna dr. hab. Aurelia Hanganu a vorbit despre importanța științei în situația socio-economică actuală și rolul determinant al cercetătorilor în contextul provocărilor mileniului.
În prima parte a Conferinței, în cadrul sesiunii plenare, au fost audiate 8 rapoarte, fiind abordate aspecte generale ale cunoașterii științifice, perspective și direcții de aplicare reciprocă a rezultatelor și metodelor avansate din diferite sfere de cercetare.
În a doua parte a lucrărilor Conferinței au avut loc prezentările în cadrul secțiunilor celor opt școli doctorale. În comunicările prezentate de doctoranzi au fost dezbătute subiecte concrete legate de domeniile specifice de cercetare.
Lucrările participanților la conferință au fost editate în două volume de culegeri.