Anunțuri

Asigurarea activităţii USDC în perioada de suspendare a procesului educaţional
03/17/2020
Ordinul Rectorului USDC nr. 01/cn-13 din 16.03.2020, cu privire la asigurarea activității USDC în perioada de suspendare a procesului educațional  în instituțiile de învățământ.
Cu privire la organizarea procesului de studii la USDC în perioada 16-23 martie 2020
03/13/2020
Dispoziția Prorectorului USDC, nr. 02/cn-07 din 13.03.2020 cu privire la organizarea procesului de studii la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” în perioada 16-23 martie 2020 .
În atenția studenților și angajaților USDC
03/11/2020
În conformitate cu ordinul Rectorului USDC nr.
Concursul Intelectual al Chimiştilor - 2020
03/04/2020
Miercuri, 11 martie 2020, la ora 13:30, în Sala polivalentă (blocul B), va avea loc Concursul Intelectual al Chimiştilor, organizat de departamentul Chimie, Matematică și Informatică. Vor concura studenţii anului I, II şi III ai programului de st
Concurs pentru un stagiu de practică Erasmus+
02/20/2020
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” anunță concurs pentru un stagiu de practică Erasmus+ cu durata de 3 luni, oferit de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, România. La concurs pot participa studenții înmatriculați la ciclul licență/masterat/doctorat.
Concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante
02/04/2020
UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR” A N U N Ț Ă concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante: Departamentul Științe biologice și geonomice:
ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 162. GENETICĂ, SPECIALITATEA 162.01 GENETICA VEGETALĂ DIN...
01/27/2020
Se anunţă examinarea tezei de doctor habilitat  în științe biologice a postdoctorandului  Mihailov Mihail  cu denumirea „Organizarea genetică a caracterelor cantitative la porumb și particularitățile valorificării acesteia în selecția plantelor dihaploide”  (specialitate
Orarul orelor de curs doctorat anul I
01/13/2020
Orarul orelor de curs doctorat anul I
Susținerea publică a tezei de doctor cu titlul „Corelațiile structurale, magnetice și electronice...
12/12/2019
Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Corelațiile structurale, magnetice și electronice în supraconductor neconvenționali FeTe1-x Se(S)x și RbFe2Se(S)2 ,  elaborate de căt
Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Gestiunea valorii-instrument de redresare a...
12/12/2019
Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Gestiunea valorii-instrument de redresare a întreprinderii în situație de criză  elaborată de către studentul-doctorand BEȘLIU Iurie, la programul de doctorat: 521.03.

Pagini