ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 162. GENETICĂ, SPECIALITATEA 162.01 GENETICA VEGETALĂ DIN 11 FEBRUARIE 2020

Se anunţă examinarea tezei de doctor habilitat  în științe biologice a postdoctorandului  Mihailov Mihail  cu denumirea „Organizarea genetică a caracterelor cantitative la porumb și particularitățile valorificării acesteia în selecția plantelor dihaploide”  (specialitatea 162.01- Genetica vegetală).
Consultanți științifici:
Botnari Vasile - doctor habilitat în științe agricole
Lupașcu Galina – doctor habilitat în științe biologice
Experți desemnați la teză:  
Duca Maria - doctor habilitat în științe biologice
Rotaru Tudor - doctor habilitat în științe agricole
Zgardan Dan - doctor în științe biologice

Data: 11 februarie, 2020
Ora: 14:00
Local:  Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir, Sala polivalentă, bloc B, str. Hîncești 55/4