Anunțuri

Seminarul științific „Tendințe contemporane ale chimiei și dezvoltarea durabilă”
05/28/2019
Miercuri, 29 mai 2019, la ora 09:00 în Sala Polivalentă a USDC va avea loc seminarul științific cu genericul „Tendințe contemporane ale chimiei și dezvoltarea durabilă”.
Organizarea alegerilor membrilor în Senatul USDC
05/15/2019
Se anunță organizarea alegerilor membrilor în Senatul USDC, în conformitate cu prevederile Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea organelor de conducere.
AVIZ! În atenția doctoranzilor anilor I-IV de studii.
05/07/2019
Evaluările anuale pentru anul academic 2018-2019  se vor desfășura începând cu 13.05.19, conform Programului evaluărilor  anuale
Apel de participare la Conferința științifică a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale...
04/17/2019
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” face Apel de participare la Conferința științifică a studenților –doctoranzi Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, care se va desfășura la 10 iunie 201
Anunț! Susținerea tezei de doctorat elaborate de Galina MÎNDRU la USDC
04/15/2019
Școala doctorală științe geonomice  anunță susținerea tezei de doctorat cu titlul: Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale, elaborate de stud
Aviz! Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul...
04/13/2019
La data de 15 aprilie 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’ (
Anunț. Susţinerea publică a tezei de doctorat "Distanţe pe monoizi liberi şi aplicaţiile lor...
04/12/2019
Şcoala doctorală matematică şi știinţa informaţiei anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Distanţe pe monoizi liberi şi aplicaţiile lor în teoria informaţiei,  elaborate de studentul– doctorand  Ivan BUDAN
Apeluri de concursuri ale Ministerului educației, culturii și cercetării
04/10/2019
În cadrul proiectului „Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017” (ENI 2017/386/980 din 23.08.2017), Ministerul educației, culturii și cercetării a lansat următoarele apeluri
Mobilitate academică pentru cadre didactice/cercetători/personal administrativ la Universitatea din...
04/01/2019
Se lansează selecția a 2 cadre didactice/cercetători/personal în vederea realizării unei mobilități academic în cadrul programului Erasmus+ la Universitatea din Oradea.

Pagini