AVIZ! În atenția doctoranzilor.

Sesiunea de lichidare a restanțelor va avea loc în perioada 11.06 . - 18.06.2019 ,  conform Programului stabilit.