Anunț. Susţinerea publică a tezei de doctorat "Distanţe pe monoizi liberi şi aplicaţiile lor în teoria informaţiei", Ivan BUDANAEV

Şcoala doctorală matematică şi știinţa informaţiei anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Distanţe pe monoizi liberi şi aplicaţiile lor în teoria informaţiei,  elaborate de studentul– doctorand  Ivan BUDANAEV       
la programul de doctorat  111.03. Logica matematică, algebră şi teoria numerelor, domeniul științific: 1. Științe ale naturii.
Conducător de doctorat   acad., dr. hab. în matematică, prof. univ. Mitrofan CIOBAN
Data:  14 mai 2019, ora 14.00
Localul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir, Sala polivalentă, str. Hîncești, 55/4

Comisia de doctorat:
Svetlana Cojocaru, dr. hab. în informatică, prof. cerc., mem. cor.               -           președinte
Vladimir Arnautov, dr. hab. în matematică, prof. univ. , acad.                      -           referent
Petar Kenderov, dr. hab. în matematică, prof. , acad, Bulgaria                   -           referent
Parascovia Sîrbu, dr. în matematică, conf. univ.                                          -           referent
Mitrofan Cioban, dr. hab. în matematică, prof. univ., acad.                          -           membru

Rezumatul tezei de doctor în limba română
Rezumatul tezei de doctor în limba engleză
Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Științifică Centrala „Andrei Lupan" (Institut) si pe pagina web a ANACEC (http://www.anacip.md).