Anunț! Susținerea tezei de doctorat elaborate de Galina MÎNDRU la USDC

Școala doctorală științe geonomice  anunță susținerea tezei de doctorat cu titlul: Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale, elaborate de studenta-doctorandă Galina MÎNDRU la programul de doctorat 166.02 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, domeniul științific: Științe ale naturi.
Conducător de doctorat, mem. cor., dr. hab. în geografie, prof. univ. Maria NEDEALCOV
Data susținerii: 16 mai 2019, ora 14.00
Localul: Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir”, Sala polivalentă, sos. Hîncești, 55/4
Comisia de doctorat:

Andrei Ursu, dr. hab. în biologie, prof. univ., acad. - președinte
Ilie BOIAN, dr. în științe agricole, conf. univ. - referent
Boris BOINCEAN, dr. hab. în științe agricole, prof. univ. - referent
Liviu APOSTOL, dr. în științe geografice, prof. univ., România - referent
Maria NEDEALCOV, dr. hab. în geografie, prof. univ. mem. cor. - membru

Teza de doctor
Rezumatul tezei de doctor în limba română
Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică Centrală ,,Andrei Lupan” (Institut) și pe pagina web a ANACEC (http://.anacip.md)