Mobilitate academică pentru cadre didactice/cercetători/personal administrativ la Universitatea din Oradea

Se lansează selecția a 2 cadre didactice/cercetători/personal în vederea realizării unei mobilități academic în cadrul programului Erasmus+ la Universitatea din Oradea.

La concurs pot participa cadre didactice/cercetători/personal administrativ din cadrul USDC, care realizează investigații în domeniile: sociologie și culturologie, științe ale pământului, turism și agrement, arhitectură și planificare urbană.

Dosarul de concurs se va depune la Decanat, biroul 109, Bloc B de studii, până la data de 15 aprilie 2019, ora 17:00 și va include:

  • cererea argumentată de participare la concurs;
  • planul activităților ce vor fi realizate;
  • curriculum vitae (Europass).

Mobilitatea va dura 6 zile și va fi planificată până la data de 31.06.2019.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

Tel. (+373) 22 28 60 837, E-mail: [email protected]