Anunțuri

AVIZ ! Cursuri de formare continuă "Scrierea propunerilor de proiect la Programul - cadru de...
08/18/2015
În atenția șefilor de subdiviziuni, cercetătorilor științifici din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării ale AȘM și doctoranzilor!
AVIZ! Metode moderne de cercetare pentru doctoranzi
07/16/2015
Conform planului de învățămînt, în perioada lunilor iulie - august, în cadrul institutelor de profil, doctoranzii anului I de studii urmează să însușească  metode moderne din domeniul de cercetare.
Aviz! Training „Tehnici de cercetare în biologie moleculară”
07/02/2015
În atenția doctoranzilor, tinerilor cercetători, cercetătorilor din institutele AȘM!
Aviz! Lecția publică ”The impact of iRNA products (such as those used in some genetically modified...
07/01/2015
În atenția doctoranzilor, tinerilor cercetători, cercetătorilor din institutele AȘM și tuturor celor interesați!
Aviz! Congresul Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, ediția a...
06/28/2015
Avem deosebita onoare de a Vă invita la cel de-al X-lea Congres Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova organizat de către Asociaţia Obştească Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova

Pagini