AVIZ! Susținerea publică a referatelor științifice și atestarea doctoranzilor

În atenția doctoranzilor!

  • Susținerea publică a referatelor științifice va avea loc în perioada 1- 15 septembrie 2015, în cadrul colectivelor de specialitate ale  institutului de profil.
  • Atestarea doctoranzilor se va organiza în perioada 15 septembrie - 15 octombrie 2015, în cadrul consiliului științific al institutului de profil.

Orarul desfășurării activităților.

Secția cercetare, doctorat, formare continuă
Informații la tel 022 72.71.40