Aviz! Lecția publică ”The impact of iRNA products (such as those used in some genetically modified plants) on mammalian health”

În atenția doctoranzilor, tinerilor cercetători, cercetătorilor din institutele AȘM și tuturor celor interesați!

În cadrul evenimentelor dedicate celui de al X-lea Congres al Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova, pe data de 6 iulie la orele 10.30, va avea loc susținerea lecției publice ”THE IMPACT OF iRNA PRODUCTS (SUCH AS THOSE USED IN SOME GENETICALLY MODIFIED PLANTS) ON MAMMALIAN HEALTH”, de către KENNETH W. WITWER - Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, SUA.