AVIZ! Metode moderne de cercetare pentru doctoranzi

Conform planului de învățămînt, în perioada lunilor iulie - august, în cadrul institutelor de profil, doctoranzii anului I de studii urmează să însușească  metode moderne din domeniul de cercetare.

Orarul desfășurării activităților

Certificatul de confirmare  a competenților obținute