AVIZ ! Cursuri de formare continuă "Scrierea propunerilor de proiect la Programul - cadru de cercetare și inovare al UE Orizont 2020"

În atenția șefilor de subdiviziuni, cercetătorilor științifici din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării ale AȘM și doctoranzilor!

UnAȘM organizează în cadrul Programului de formare continuă cursuri de perfecționare cu tematica "Scrierea propunerilor de proiect la Programul-cadru de cercetare și inovare al UE Orizont 2020", care se vor desfășura în perioada 20-21 august, începînd cu ora 14.00, în incinta Universității (aula18).

Secția cercetare, doctorat și formare continuă
Relații la tel. 022 727140