Aviz! Training „Tehnici de cercetare în biologie moleculară”

În atenția doctoranzilor, tinerilor cercetători, cercetătorilor din institutele AȘM!

În cadrul Programului învățarea pe parcursul vieții, în perioada 2-3 iulie 2015, Centrul universitar Biologie Moleculară organizează  trainingul ,, TEHNICI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE MOLECULARĂ”, (vezi Programul).

Participanții la training vor obține certificat de perfecționare în domeniu.