Anunțuri

AVIZ! Şedinţa inaugurală a Cercului-atelier ”Retorică şi teoria argumentării”
10/20/2015
Membrii Catedrei Limbi și literaturi Vă invită să participaţi la Şedinţa inaugurală a Cercului-atelier Retorică şi teoria argumentării. Evenimentul va avea loc miercuri, 28 octombrie 2015, ora 13.00, în aula 2. Sunt invitați toți doritorii.
AVIZ! Prelegerea ,,Hazardurile meteo-climatice”
10/20/2015
Luni, 26 octombrie 2015, în aula 22, cu începere de la ora 8.30 se va desfăşura prelegerea ,,Hazardurile meteo-climatice” la disciplina universitară Hazarduri naturale, susţinută de dna dr.hab.,p
Aviz! Cursuri de perfecţionare
10/16/2015
În atenția  masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor ştiinţifici!
AVIZ! Cursuri "Academic English"
10/13/2015
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează cursuri de limba engleză pentru colaboratori ai Universităţii şi ai institutelor AŞM. Joi, 15.10.2015, ora 16:00, aud. 1 şi 2, va avea loc evaluarea iniţială a candidaţilor cursanţi.
AVIZ! Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat,...
10/09/2015
În atenția conducătorilor de doctorat și candidaților la studii de doctorat!
AVIZ! Biblioteca virtuală
10/08/2015
Stimaţi decani, şefi de catedră şi cadre didactice!
AVIZ! Achitarea taxei de studii de către doctoranzii an. II-IV
10/06/2015
Doctoranzii care își fac studiile în regim cu taxă sunt rugați sa achite taxa de studii, pentru anul acad. 2015-2016, pînă la 01 noiembrie curent. Claudia Oltu, șef Secție cercetare, doctorat și formare continuă
Aviz! Lecție publică “Modern techniques used in environmental investigations”
10/02/2015
Marți, 6 octombrie 2015, orele 10.00 în sala senatului va avea loc o lecție publică cu tematica Modern techniques used in environmental investigations. Comunicare va fi susținută de către Prof. Dr. Antoaneta Ene (Romania).

Pagini