AVIZ! Cursuri "Academic English"

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează cursuri de limba engleză pentru colaboratori ai Universităţii şi ai institutelor AŞM. Joi, 15.10.2015, ora 16:00, aud. 1 şi 2, va avea loc evaluarea iniţială a candidaţilor cursanţi.

Secţia cercetare, doctorat şi formare continuă
Relaţii la tel. 022-727140