Aviz! Cursuri de perfecţionare

În atenția  masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor ştiinţifici!
În cadrul Programului de formare continuă a cadrelor ştiinţifice, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în comun cu Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie organizează cursuri de perfecţionare cu tematica Metode de determinare a activităţii antioxidante.
Cursurile se vor desfăşura în perioada 19-23 octombrie curent, în incinta IMB al AŞM (sala 352), începând cu ora 09:00.
Formator:  dr. Ludmila Rudi, Şef Laborator FicoBioTehnologii al IMB.

Secția cercetare, doctorat și formare continuă
Relații la tel. 022 727140