Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Gestiunea valorii-instrument de redresare a întreprinderii în situație de criză”

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Gestiunea valorii-instrument de redresare a întreprinderii în situație de criză  elaborată de către studentul-doctorand BEȘLIU Iurie, la programul de doctorat: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător de doctorat  -  dr. în economie, conf. univ. TCACI Carolina

Data susținerii:  20 decembrie 2019

Ora: 13 00

Localul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Sala polivalentă, str. Hîncești, 55/4

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

Rodica Perciun, dr. hab. în economie, conf. cerc.                                  - președinte
(Institutul Național de Cercetări Economice)

Victoria Cociug, dr. în economie, conf. univ.                                           - referent
(Consorțiu academic universitar USDC,
Institutul Național de Cercetări Economice)

Dragoș Cimpoieș, dr. hab. în economie, prof. univ.                                - referent
(Universitatea Agrară de Stat din Moldova)

Nicoleta Bărbuță-Mișu, dr. hab. în economie, conf. univ.                        - referent
(Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România)

Carolina Tcaci, dr. în economie, conf. univ.                                             - membru
(Consorțiu academic universitar USDC,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți)

 

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

 

Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC  www.usdc.md