Concurs pentru un stagiu de practică Erasmus+

Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” anunță concurs pentru un stagiu de practică Erasmus+ cu durata de 3 luni, oferit de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, România.

La concurs pot participa studenții înmatriculați la ciclul licență/masterat/doctorat.

Dosarul participanților trebuie să conțină:

  • CV (Europass);
  • Adeverință academică;
  • Scrisoare de motivare;
  • Declarație pe propria răspundere care confirmă participarea/neparticiparea anterioară în cadrul unor mobilități Erasmus+;
  • Plan de activitate.

Dosarul complet poate fi depus în biroul 23, Serviciul Internaționalizare.

IMPORTANT: domeniul de studii/specialitatea participantului trebuie, în mod obligatoriu, să se regăsească în cadrul Universității Babeș-Bolyai.

DEADLINE: 26 februarie, orele 12:00.

Pentru detalii: [email protected]