Manifestări științifice

FELICITĂM finaliștii Concursului de creație artistică „Arta și mitopoetica orașului”
06/18/2020
FELICITĂM finaliștii Concursului de creație artistică „Arta și mitopoetica orașului”, desfășurat în perioada 27 aprilie – 18  mai, cu prilejul Zilei Internaționale a Muzeelor-2020! Invităm premianții concursului: Doni Maria (UPS „I. Creangă”), Roșca...
Susținerea publică on-line a tezei de doctorat "Tehnologiile de obținere a producelor...
06/17/2020
Pe data de 17.06.2020, în cadrul Scolii doctorale științe biologice  a consorțiului academic - universitar  a avut loc susținerea publică on-line  a tezei de doctorat cu titlul Tehnologiile de obținere a producelor curativo-profilactice din...
Concursul național de creație literară „Orașul meu”
05/21/2020
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, în parteneriat cu Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău și Comitetul Național ICOM Moldova organizează Concursul național de creație literară „Orașul meu”, în cadrul proiectului „Cultura promovării imaginii oraşelor...
Ședința Consiliului științific al consorțiului academic universitar
12/16/2019
Pe 16 decembrie a avut loc ședința Consiliului științific al consorțiului academic universitar al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. La ședința Consiliului științific au participat: rectorul USDC, dna dr. hab. Aurelia Hanganu, directorii Școlilor...
Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice...
12/11/2019
Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariante elaborată de către studentul-doctorand DASCALESCU Anatoli, la programul de doctorat:  111.02. Ecuații...
Acord de colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România
11/29/2019
În data de 29 noiembrie, delegația Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, formată din rectorul USDC - Aurelia HANGANU și reprezentanții Serviciului Internaționalizare - Sorin ȘCLEARUC și Veaceslav ȘUIU, au realizat o vizită la Universitatea „Ștefan cel...
Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR...
11/22/2019
În data de 22 noiembrie 2019 sub egida Departamentului Științe biologice și geonomice a Universității De Stat „Dimitrie Cantemir”, şi-a desfășurat lucrările Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR...
Acord de colaborare bilaterală între USDC și ”Bioterra”
11/21/2019
În data de 22 noiembrie, 2019 în cadrul Conferinței Științifice cu Participare Internațională „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, rectorul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” dr. hab., conf. univ., Aurelia HANGANU și prorectorul...
USDC a marcat Ziua Științei
11/09/2019
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a participat pe data de 9 noiembrie la cea de-a IX-a ediție a Zilei Științei, desfășurată în acest an sub genericul ,,Magia nu există! Totul e Știință”. USDC a fost prezentă cu o expoziție de cărți științifice și...
Doamna academician Maria Duca – deținătoare a premiului AȘM în domeniul Biologie şi ecologie
11/09/2019
Prin Hotărârea prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 158 din  6 noiembrie 2019, doamnei academician Maria Duca, șef al centrului de Genetică Funcțională a USDC, i s-a decernat premiul AȘM în domeniul Biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”,...

Pagini