Acord de colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

În data de 29 noiembrie, delegația Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, formată din rectorul USDC - Aurelia HANGANU și reprezentanții Serviciului Internaționalizare - Sorin ȘCLEARUC și Veaceslav ȘUIU, au realizat o vizită la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), România, cu scopul semnării unui nou acord cadru de cooperare.

Partea română a fost reprezentată de către rectorul USV -  Valentin POPA și prorectorul pentru imagine, relații internaționale și dezvoltare europeană – Ștefan PURICI.

Reprezentanții celor două universități au evidențiat importanța cooperării academice în domeniile de interes comun, prin realizarea mobilităților studențești, derularea unor programe de studiu comune, intensificarea relațiilor de colaborare între școlile doctorale și susținerea unor stagii de documentare pentru doctoranzi și constituirea unor parteneriate în elaborarea și implementarea diverselor proiecte de cercetare naționale și internaționale.